agenda
 • 28/06/17

  Spreekavond op uitnodiging / verzoek

   

 • 30/06/17

  Studieochtend gr. 1 t/m 4 vrij

   
nieuwsbrief

 

Sweelincknieuws                   juni 2017

 

SPEED-DATE DOOR MR

Vanavond, dinsdagavond 30 mei, heeft de MR een speed-date georganiseerd. Helaas is er maar één aanmelding binnen gekomen. Daarom is besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan.

 

LEERLINGENQUÊTE

De leerlingen van groep 6 en 8 hebben een leerling enquête ingevuld. Zij hebben vragen gekregen over de volgende onderwerpen:

Kwaliteitszorg, afstemming, aanbod, pedagogisch en didactisch handelen, schoolklimaat en levensbeschouwelijke identiteit.

Alle onderdelen zijn positief beoordeeld.

Hoogste scores zijn:

 • Ik vind mijn school een goede school
 • Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik mijn best doe op school
 • De juf of meester zorgt ervoor, dat alles goed georganiseerd is
 • De juf of meester besteedt aandacht aan ruzies en misverstanden
 • De juf of meester treedt op tegen pesten en/of geweld
 • De juf of meester vertelt Bijbelverhalen

Laagste scores en verbeterpunten zijn:

 • Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school
 • Leerlingen mogen meedenken als er regels worden opgesteld
 • We besteden voldoende tijd aan het leren plannen
 • De juf of meester neemt je in bescherming als dat nodig is
 • De juf of meester bespreekt met ons hoe de les is gegaan

 

AFSCHEID JUF TREES EN JUF RITA

Aan het eind van het schooljaar gaan we afscheid nemen van twee dierbare collega’s. Juf Trees, juf bij de kleuters en juf Rita, de juf van groep 5 gaan ons verlaten. We zijn druk bezig met het organiseren van de afscheidsfeestjes. Via de leerkrachten en/of klassenouders hoort u hier meer over.

 

INDELING VAN DE GROEPEN

Graag hadden we u verteld welke meester of juf er volgend jaar voor de groep van uw kind(eren) staat. Helaas is het plaatje nog niet compleet. Zodra dit wel het geval is, zullen we u informeren.

 

Het is wel duidelijk dat we volgend jaar acht groepen hebben. Dat zijn twee kleutergroepen en zes enkele groepen van groep 3 t/m 8. Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen zullen er kinderen naar de Octaaf gaan.

SCHOOLREISJE

Er zijn nog verschillende groepen die binnenkort op schoolreisje gaan. Zo gaan groep 5 en 6 op donderdag 1 juni naar Delft. Op vrijdag 16 juni gaat groep 7 naar de Vlietlanden bij Leiden. Op dinsdag 20 juni gaan de kleuters op schoolreis naar Vreugdeoord.

Mocht u het schoolreisje nog niet betaald hebben wilt u het geld dan overmaken op NL40RABO0375618546 tnv. Sweelinckschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren). U mag het ook contant bij mij komen betalen.

CITO-EINDTOETS

De kinderen van groep 8 hebben de uitslag ontvangen van de Eindtoets die ze eind april hebben gemaakt. Over het algemeen is de toets volgens verwachting gemaakt. Het schoolgemiddelde was 204,2. Dit is boven de ondergrens, maar onder het landelijk gemiddelde. Alle kinderen zijn inmiddels op een nieuwe school geplaatst.

GEZOCHT

Voor de organisatie van het praktische verkeersexamen is de gemeente op zoek naar vrijwilligers. Alle Alphense kinderen doen in groep 7 het praktijk verkeersexamen. Een belangrijk examen, aangezien de kinderen vaak op de fiets naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

Als er niet voldoende nieuwe vrijwilligers komen voor de organisatie van het praktische verkeersexamen in Alphen aan den Rijn, dan houdt de werkgroep binnen nu en 2 jaar op te bestaan. Dit betekent dat er in Alphen aan den Rijn geen gezamenlijk praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd. Dat zou heel jammer zijn. Mocht u zelf geen belangstelling hebben dan kent u misschien iemand die bv. gepensioneerd is en het leuk vindt om in de werkgroep plaats te nemen? Als u iemand kent die hier belangstelling voor heeft dan kunt u  dit bij mij melden.

 

BELANGRIJKE DATA

Zie de website www.jpsweelinck.scopescholen.nl

 

DONDERDAG 1 juni TSO VERWENDAG

Via de mail bent u al geïnformeerd. Donderdag zetten we de dames van de TSO in het zonnetje. Misschien wilt u een kleinigheidje meegeven als uw kind komt overblijven. Er zullen donderdag  6 overblijfmoeders aanwezig zijn bij de TSO.

 

JUFFENDAG EN SPORTDAG

Op woensdag 7 juni vieren de juffen van groep 1 t/m 3 hun verjaardag. De groepen 4 t/m 8 hebben hun jaarlijkse sportdag op het AAV terrein. We hopen op mooi weer.

 

RAPPORTEN

Vrijdag 23 juni krijgen de kinderen hun rapport mee. Wilt u het rapport voor de zomervakantie weer inleveren.

 

VRIJ

Op vrijdag 30 juni zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

 

MUSICAL GROEP 8

De kinderen van groep 8 zijn druk bezig met het instuderen van hun afscheidsmusical. Een van de ouders heeft een dochter die op woensdagavond een diploma van het voortgezet onderwijs krijgt. Daarom is de afscheidsavond op dinsdagavond 4 juli en zal de musical voor de ouders worden opgevoerd. Op woensdagavond 5 juli zal de musical voor de opa’s en oma’s worden opgevoerd.  De dagen daarvoor zullen ook alle leerlingen de musical te zien krijgen. Voor de kleuters zullen alleen de liedjes worden opgevoerd.

 

NIEUWE KINDEREN

Op donderdag 6 juli worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd om van 11 tot 12 uur kennis te komen maken met de juf of meester. De ouders van de nieuwe kleuters zullen een uitnodiging ontvangen voor dit kennismakingsbezoek. Ook alle andere kinderen gaan dat uur een bezoek brengen aan hun nieuwe juf en/ of meester en lokaal.

 

OUD PAPIER.

Elke week staat er op vrijdag, op het schoolplein bij het toegangshek, een kleine container.

Het papier kan ’s ochtends tot 12 uur in de container gedaan worden.

( met uitzondering van de schoolvakanties)

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders