agenda
 • 21/08/17

  Start nieuwe schooljaar

   

 • 24/08/17

  13:30-15:00

  Openingsfeest

   
schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit tien ouders. Het is de bedoeling om vanuit alle schoolgroepen een vertegenwoordiger te hebben in de schoolraad. De ouders van de schoolraad bieden ondersteuning bij de verschillende activiteiten die er jaarlijks worden georganiseerd. Zoals: ouderavonden, sinterklaasfeest, project, enz. Om de taken goed uit te kunnen voeren wordt er, ongeveer acht keer per schooljaar, een vergadering gepland. Bij elke vergadering is een directielid en/of een teamlid aanwezig. Een aantal keren wordt er gezamenlijk met de medezeggenschapsraad vergaderd (zie verder algemene SCOPE gids 2.3).
Wilt u actief worden binnen de schoolraad of wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de schoolraad.

Samenstelling van de schoolraad:

schoolraad

 • Mw.  Agnes Plompen (voorzitter), tel. 0172-240190
 • Mw. Leonie de Koster (penningmeester)
 • Mw. Mirjam Booy
 • Mw. Simone Visscher
 • Mw. Muriel Simons
 • Mw. Najat Gherbi
 • Mw. Marijke Dekker
 • Mw. Bianca Zeeman
 • Mw. Leonoor Bosveld
 • Dhr. Rick Boekhout van Solinge

E-mailadres: schoolraad.sweelinckschool@gmail.com

Gironummer schoolraad: IBAN  NL84 INGB 0001 7629 38

Schoolgeld voor 2016-2017  is vastgesteld op:  €30,00 per kind.

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders