agenda

Niets van 21/10/17 tot 27/10/17.
meer-en hoogbegaafden

In relatie tot het traject Afstemming speelt ook het onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen (cognitief getalenteerde leerlingen) een belangrijke rol. Wij zijn van mening dat deze leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen klas en school uitgedaagd en gestimuleerd moeten worden. Daarnaast is het voor deze leerlingen ook fijn om gelijkgestemde leerlingen te ontmoeten. Daarom is er voor deze leerlingen, van alle SCOPE basisscholen,  een speciale klas gecreëerd: de KaleidoScope. De leerlingen die naar de KaleidoScope gaan krijgen les op De Fontein, in de wijk Kerk en Zanen. Er moet aangetoond worden dat de leerlingen meer- of hoogbegaafd zijn willen zij geplaatst worden. Na plaatsing krijgen deze leerlingen een dagdeel in de week les van gespecialiseerde leerkrachten.

Er zijn ook leerlingen die een dagdeel in de week naar de Plusklas van het Samenwerkingsverband gaan. Deze leerlingen waren hier al geplaatst voordat de Kaleidoscope er was.

In de verschillende groepen proberen wij in ons aanbod  rekening te houden met meer- en hoogbegaafde kinderen. De door ons gebruikte methodes bieden mogelijkheden voor kinderen die meer en sneller kunnen.
Kinderen die op bv. de spelling- en/of rekentoetsen goed presteren kunnen ’compacten’.  Dit houdt in: een taak die in twee dagen gemaakt zou moeten worden, wordt door deze kinderen in 1 dag gemaakt. Zij slaan de spelling en/of rekenactiviteiten die klassikaal worden aangeboden deels over. In de tijd die overblijft, maken zij verdiepingswerk.

Enkele van onze meer- en hoogbegaafde  leerlingen doen momenteel ervaringen met het programma Acadin. Acadin is een digitale (leer)omgeving, specifiek voor talentvolle leerlingen. Binnen Acadin wordt op verschillende manieren ruimte geboden om de talenten van deze leerlingen verder te ontwikkelen. Acadin levert een bijdrage aan het vormgeven van uitdagend onderwijs op maat, afgestemd op deze doelgroep. Daarnaast biedt Acadin ondersteuning aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders