agenda
 • 21/08/17

  Start nieuwe schooljaar

   

 • 24/08/17

  13:30-15:00

  Openingsfeest

   
activiteiten

Ieder schooljaar worden er door het team en de schoolraad festiviteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn de vieringen van de christelijke feestdagen (kerstfeest en paasfeest), het sinterklaasfeest, sportdag, afsluiting project, schoolreisjes, musical groep 8 en de festiviteiten rond de afsluiting van het schooljaar.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt zowel individuele, als groepsfoto’s. Ook bestaat de mogelijkheid om broertjes en zusjes, die op de J.P. Sweelinckschool zitten, met elkaar te fotograferen. Via het Sweelincknieuws hoort u wanneer de schoolfotograaf op onze school komt.

Acties: Zendingsgeld
Op dinsdagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. We gaan dit schooljaar samenwerken met Stichting Aksai. Dit is een particuliere stichting die zich richt op het verbeteren van de leef- en onderwijsomstandigheden van kinderen in derde wereld gebieden. Al enkele jaren is de stichting werkzaam in Moldavië. De stichting voert kleinschalige projecten uit, waardoor veel kinderen geholpen kunnen worden. Wij ondersteunen op deze manier een kindergarten (kleuterschool). Wilt u meer weten kijk dan op de website www.stichingaksai.nl

PP Moldavie st. Aksai

Schoolreisjes
De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreisje. Al vroeg in het schooljaar wordt bepaald wat de datum, bestemming en de kosten zijn. Via het Sweelincknieuws wordt u hierover geïnformeerd.

De kosten voor het schoolreisje kunnen via het volgende Rabobanknummer worden betaald: 37.56.18.546 tnv. JP Sweelinckschool (graag vermelden: schoolreis+naam+groep)

Schoolkamp
Groep 8 gaat aan het eind van hun schoolloopbaan op schoolkamp. We verblijven drie dagen in een tentenkamp nabij Hierden.. In deze prachtige omgeving houden we ons bezig met speurtochten, zaklamptochten, een bonte avond, levend stratego etc. Het schoolkamp is altijd één van de hoogtepunten in groep 8.

Sport- en speldag
In het voorjaar houden we een sport- en spelochtend. De groepen 1 t/m 3 doen allerlei spelletjes in en rondom de school. De groepen 4 t/m 8 houden hun sportochtend op de atletiekaccommodatie ‘De Aarhoek’. Via het Sweelincknieuws wordt u geïnformeerd over de datum.

Sporttoernooien
De taakgroep Sport en Recreatie van de gemeente Alphen aan den Rijn en enkele sportverenigingen organiseren gedurende het schooljaar verschillende sportevenementen, meestal in een vakantie of op een zaterdag. Onze school doet aan veel van deze evenementen mee. In het Sweelincknieuws wordt ieder sportevenement aangekondigd. De kinderen kunnen zich via een aanmeldstrook of bij hun groepsleerkracht aanmelden. Sportieve ouders die willen begeleiden, zijn van harte welkom!

Studiedagen
Jaarlijks worden er verschillende  studiebijeenkomsten voor het team gepland. Op deze manier proberen wij onze deskundigheid te vergroten. Deze studiebijeenkomsten zullen zowel onder, als na schooltijd gehouden worden. Een overzicht van de data van de studie(mid)dagen vindt u achter in de  schoolgids (of zie schooltijden – vakanties). In sommige gevallen zijn de groepen 1 t/m 4 vrij en soms zijn de groepen 1 t/m 8 vrij.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders