agenda

Niets van 21/10/17 tot 27/10/17.
pedagogisch klimaat

Onze visie op het pedagogisch klimaat is dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen als zij zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.

Kinderen, ouders en leerkrachten worden serieus genomen. Zij hebben een wederzijds respect voor elkaar en kunnen elkaar vertrouwen.

We denken dat kinderen het meest tot hun recht komen in een veilige, hechte groep, waar kinderen veel met elkaar kunnen delen en daardoor ook veel van elkaar kunnen leren.

Binnen de school is er structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan, maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen. Pestgedrag wordt direct aangepakt, zowel in de groep als individueel.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij sociaal en emotioneel met elkaar moeten omgaan. In groeps- en kringgesprekken worden tal van situaties met elkaar besproken. Als middel worden hiervoor de zogenaamde SOEMO-kaarten gebruikt.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders