agenda

Niets van 21/10/17 tot 27/10/17.
afstemmend onderwijs

Afstemming is voor mensen klein of groot, want iedereen is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren proberen wij beter aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Wij richten ons in ons onderwijs op de interactie met de kinderen en de ouders. Samen zoeken wij naar de juiste afstemming van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij richten wij ons op:   

 • positieve en stimulerende factoren 
 • het benutten van kansen 
 • het zoeken naar mogelijkheden

Afstemmen doen wij door handelingsgericht te werken. Hierbij gaat het om vier fundamentele aspecten:

 • waarnemen
 • begrijpen
 • plannen
 • realiseren

Enkele thema’s die binnen ons team regelmatig aan de orde komen  zijn:

 • werken met groepsplannen
 • opbrengstgericht denken
 • omgaan met verschillen
 • excellente leerlingen
 • werken vanuit een ontwikkelingsperspectief
Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders