agenda

Niets van 24/08/19 tot 31/08/19.
Staking door leerkrachten

Donderdag 5 oktober was de deur van de school gesloten. Het team was in staking; het is ‘code rood’. ‘s Morgens is er hard gewerkt: magazijnen zijn opgeruimd, verslagen zijn geschreven, het volgsysteem is bijgewerkt, …. dit om de werkdruk een beetje te verminderen. ‘s Middags zijn we met elkaar naar Den Haag gegaan om daar onze stem te laten horen. Het was heel bijzonder om te zien dat we met zoveel leerkrachten roepen om werkdruk vermindering en betere salariëring. We willen in de toekomst kunnen rekenen op gemotiveerde leerkrachten voor de klas.

  

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders