agenda
 • 04/12/20

  Sinterklaasviering

   

 • 04/12/20

  Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

   
Even voorstellen ….

De medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die meepraat en meebeslist over allerlei schoolzaken. Onze medezeggenschapsraad kent een oudergeleding van drie leden en een personeelsgeleding van drie leden. De oudergeleding wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De medezeggenschapsraad oordeelt over de algemene gang van zaken in de school. Het heeft naar het bevoegd gezag van de school toe instemming- en adviesbevoegdheid (zie verder algemene SCOPE gids 2.2). Daarnaast is een ouder en een leerkracht afgevaardigde namens de J.P. Sweelinck in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van SCOPE scholengroep.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad:

Voor informatie en eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

 • Dhr. Marcel Sep (GMR)
 • Dhr. Wilfred de Bruijn
 • Mw. Anne Roos de Joode
Leerkrachtgeleding:
 • Mw. Patricia van Velzen
 • Mw. Yvonne Hogeweg
 • Dhr. Marten Venema (GMR)

E-mailadres: mrjpsweelinck@scopescholen.nl

Er wordt maandelijks vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders