agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
inspectie

In april 2015 hebben twee inspecteurs van het Ministerie van Onderwijs een kwaliteitsonderzoek bij ons op school uitgevoerd. Zij zijn een dag op school geweest en hebben met directie, IBers, leerkrachten, leerlingen en ouders gesproken. Zij hebben verschillende groepen bezocht en lessen gevolgd. Ook hebben zij verschillende documenten en ons administratie – volgsysteem bekeken. Aan het eind van de dag heeft er een prettig feedbackgesprek plaatsgevonden. De bevindingen hebben zij in een rapport beschreven. Daarna heeft het bestuur de ruimte gekregen om te reageren op de bevinden. Deze reactie is ook toegevoegd aan het rapport.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN:

De J.P. Sweelinck heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.
De J.P.Sweelinck wordt gekenmerkt door een goede onderwijskundige
aansturing en een gedegen didactisch handelen van de leraren. Dit resulteert in
voldoende cognitieve resultaten van de leerlingen, die profiteren van een goed
afgestemd leerstofaanbod. De school besteedt veel aandacht aan de
ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leerlingen, hetgeen bijdraagt
aan een veilige en respectvolle leeromgeving. De kwaliteitszorg is een sterk punt
van de school. Vanuit een professionele kwaliteitscultuur, waarin het elkaar
feedback geven nog verdere ontwikkeling behoeft, realiseren directie en team
ambitieuze doelen en leggen daarover op een goede en heldere wijze
verantwoording af aan ouders en bestuur.

Zie voor het rapport de bijgevoegde link.

08-06-15 def. rapport Pilot Sweelinckschool

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders