agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
IPC school

Sinds augustus 2017 is onze school officieel een IPC school. IPC (International Primary Curriculum) is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het is een dynamisch programma dat kinderen uitdaagt om buiten bestaande grenzen en patronen te denken.

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en er is aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Het curriculum werkt met onderwerpen. Dat noemen we units. Het is een breed scala aan onderwerpen: variërend van Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan worden vergroot. Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen : leren op basis van de kracht van elk kind. Het uitgangspunt is telkens wat kinderen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-onderwerpen worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn.De activiteiten weerspiegelen de nieuwste benadering van leren.

De units hebben een vaste structuur. Om kinderen te enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij een onderwerp, wordt elke nieuwe unit ‘geopend’- we noemen dat het startpunt – en eindigt met een ‘afsluiting’. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Vaak weten ze veel meer dan ze zelf denken. Mindmaps (visuele schema’s) kunnen helpen om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC website.

    

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders