Skip to main content

International Primary Curriculum

Sinds 2017 is J.P. Sweelinck een IPC-school. International Primary Curriculum (IPC) is een onderwijsprogramma dat kinderen stimuleert te leren en talenten te ontdekken. Leerlingen worden uitgedaagd om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Het past helemaal bij onze huidige maatschappij. Het gaat niet meer alleen om kennis, om je staande te houden in de wereld is er meer nodig. Eigen regie over het leerproces bijvoorbeeld, kennis over internationale ontwikkelingen en culturen, maar ook vaardigheden en inzicht ontwikkelen. Met IPC geven we de kinderen volop ruimte deze eigentijdse vaardigheden te leren.

Binnen IPC werken we met zogenaamde units. Dit zijn onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zoals het regenwoud, circus of missie naar Mars. De units spreken kinderen aan en nodigen hen uit actief in de leerstof te duiken. De onderwerpen worden aangeboden met verschillende activiteiten die onze leerlingen blijven prikkelen. Samen met klasgenootjes verdiepen ze zich in de unit. Ze wisselen ideeën uit, dragen kennis over en werken samen aan de opdrachten. Deze eigentijdse manier van werken helpt onze leerlingen bij hun toekomstige vervolg studie en loopbaan.