agenda
 • 26/09/18

  Schoolfotograaf

   

 • 26/09/18

  19:00-22:00

  Info-avond - jaarvergadering

   
nieuwsbrief

 

Sweelincknieuws        september 2018

 

START SCHOOLJAAR

De zomervakantie is voorbij gevlogen. Als je ervoor staat denk je: ‘Heerlijk zes weken geen school’, maar voor je het weet, ligt de vakantie achter je en zit je weer in het dagelijkse ritme.

Alle vakantieverhalen zijn verteld en inmiddels zijn we al een klein beetje gewend aan het nieuwe lokaal en de nieuwe juf of meester. De oudervertelmomenten zijn geweest, waardoor we elkaar ook een beetje beter hebben leren kennen. We hopen een mooi schooljaar met elkaar te hebben.

 

SCHOOLGIDS

Elk jaar wordt de schoolgids aangepast aan het nieuwe schooljaar. Daarnaast is er een algemeen gedeelte wat bedoeld is voor alle basisscholen van Scope. De schoolgids kunt u vinden op de website.

 

REGELS EN AFSPRAKEN

De eerste afspraken en regels voor in de school en de groepen zijn gemaakt. Zo hebben we afgesproken dat we in de school rustig lopen en buiten mogen we hollen zoveel we willen. Dit gaat al heel goed. We hebben gemerkt dat kinderen regelmatig lopen te schreeuwen naar elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat dit niet wenselijk is en corrigeren dit gedrag daar waar nodig is . We hopen dat u thuis hier ook met uw kind over wilt praten.

 

De juf of meester staat, bij binnenkomst, bij de deur om de kinderen welkom te heten. Wij willen vragen om zoveel mogelijk buiten afscheid te nemen, zodat de kinderen zelfstandig de school in gaan. Buiten kunt u dan nog even zwaaien. Bij de kleuters kunt u wel even mee de klas in lopen. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 ook nog mee de klas in. Na de herfstvakantie wordt er afscheid genomen in de gang. De kinderen van groep 4 gaan nu zelfstandig de school in en nemen ook buiten afscheid.

 

GROEPSONTWIKKELING

Aan het begin van het schooljaar speelt de groepsvorming een belangrijke rol in elke klas. Er moet een nieuw evenwicht gevonden worden, want er is een nieuwe leerkracht die net weer anders reageert dan de vorige leerkracht. Er zijn vaak ook nieuwe regels en soms ook nieuwe kinderen die erbij zijn gekomen of kinderen die weg zijn gegaan.

 

Kinderen zijn veel met andere kinderen bezig. De ander is belangrijk. Wat zegt de ander? Wat denkt die ander van mij? Hoor ik er wel bij? Val ik er niet buiten? Groepen spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Er zijn grote verschillen tussen groepen. In de ene groep lijkt alles vanzelf  te gaan; de kinderen lossen problemen op en zijn geïnteresseerd in de les van de leerkracht. Er zijn wel eens incidenten, maar deze zijn snel uit de wereld. In de andere groep zijn er kinderen die met lood in de schoenen naar school gaan of het liefst helemaal niet gaan.

 

De zomervakantie is voor kinderen een lange periode dat ze elkaar niet zien en in deze fase van hun leven groeien ze fysiek en mentaal hard. Er verandert veel aan hun lichaam en op sociaal gebied doen ze veel ervaringen op. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de groepsvorming. De groepsvorming verloopt in vijf fases. Elke fase bestrijkt ongeveer twee á drie weken. Zie de uitleg van de fases via de link:  Fases van groepsvorming

 

HONDENPOEP

We hebben momenteel regelmatig kinderen op school die rondom de school in de hondenpoep hebben gestaan. Dit is voor iedereen erg vervelend. Mocht u een hond hebben wilt u de hondenpoep dan meenemen of elders zijn behoefte laten doen?

 

OPLEIDINGEN

Juf Yvonne, groep 1/2B, volgt dit schooljaar de opleiding ‘Vakbekwaam bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs’. Dit betekent o.a. dat zij op vrijdagmiddag alle gymlessen zal geven aan groep 5, 6 en 8.

Juf Marlijn gaat een opleiding volgen om het opleiden van stagiaires te kunnen coördineren. Zij zal een aantal dagen niet op school zijn, omdat zij dan zelf naar de opleiding moet. Donderdag is de eerste lesdag voor haar. Juf Lonneke zal haar vervangen.

Juf Ingrid en juf Patricia volgen een opleiding tot coördinator IPC.

 

DOORGEVEN GEZINSGEGEVENS

Het gebeurt regelmatig dat adressen, telefoonnummers, noodnummers en/of e-mailadressen wijzigen. Mocht dit het geval zijn wilt u dit dan komende week doorgeven op school, zodat wij onze administratie op orde kunnen houden. Dit is vooral van belang i.v.m. uw bereikbaarheid als er sprake is van een calamiteit. Daarnaast is het van belang dat het e-mailadres klopt, omdat het Sweelincknieuws en alle informatie via de e-mail wordt verspreid.

 

SCHOOLBRENGDAG

Op donderdag 20 september organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. Een dag waarop we ouders en leerlingen oproepen lopend of op de fiets naar school te gaan. Door de auto te laten staan zijn de leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en het is nog eens leuk ook!  Doet u ook mee?

 

INFOAVOND – JAARVERGADERING

Op woensdagavond 26 september vindt de jaarlijks informatieavond / jaarvergadering plaats. Er zal een gedeelte van de avond een uitleg in de klassen gegeven worden en er is een spreker uitgenodigd die zal vertellen over: ‘het belang van ouderbetrokkenheid’.

In de koffiepauze kunt vragen stellen aan de schoolraad en/of MR n.a.v. de jaarverslagen. U ontvangt binnenkort via de mail de jaarverslagen en de uitnodiging.

 

SCHOOLFOTOGRAAF

Woensdag 26 september en donderdag 27 september komt de schoolfotograaf op school. Hij maakt portretfoto’s en de groepsfoto’s. Hij zal ook foto’s van de broertjes en zusjes die bij ons op school zitten maken. Woensdagmiddag is er de gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan die niet op bij ons op school zitten. Er volgt nog informatie over de achtergrond.

 

TSO VACATURE

Helpende handen voor de T.S.O.

Dagelijks blijven er heel veel kinderen over op de J.P. Sweelinckschool. We zijn op zoek naar mensen die voor vast, maar ook naar mensen die als oproep willen komen helpen.

Bent u die gezellige moeder, vader, opa, oma, broer of zus (vanaf 18 jaar, goede beheersing van de nederlandse taal) of kent u iemand die met de kinderen een broodje wil eten en toezicht houdt bij het buitenspelen, kom dan eens langs en kijk eens een keer mee. Voor iedereen die ons tussen de middag wil helpen, is er een vergoeding die kan oplopen tot gemiddeld € 100,= per maand (belastingvrij). Eén keer per jaar gaan we een gezellige avond weg  met alle TSO-krachten.

Lijkt het u wat, neem dan contact met ons op. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.45 tot 8.30 uur per telefoon op nummer 06-23068428 of per mail overblijfjpsweelinck@scopescholen.nl

 

WEEK VAN DE OPVOEDING

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de week van 1 tot en met 7 oktober in het teken van opvoeden en ouderschap. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders en professionals.

Voor meer informatie open de bijgevoegde link:    Week van de opvoeding

 

ZENDINGSGELD

Afgelopen jaar hebben we op dinsdag geld gespaard voor stichting Circle4life. De stichting ondersteunt projecten voor kansarme kinderen in Kenia. Ook dit schooljaar zullen we het geld dat we op dinsdag ophalen, weer sparen voor deze stichting. We hopen dat we een mooi bedrag ophalen.

 

2018-09-17 Sw. nieuws sept

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders