agenda
  • 20/06/18

    Juffendag gr 1 t/m 3

     
nieuwsbrief

mei 2018

 

SPORTDAG

Op woensdag 6 juni vindt de sportdag voor groep 4 t/m 8 plaats op het sportveld. De groepen 1/2 vieren die morgen hun jaarlijkse ‘juffendag’. Groep 3 viert op vrijdag 22 juni het huwelijksfeest met juf Marlijn en Nick.

 

GROEPSINDELING

Na de zomervakantie gaan veel kinderen weer naar een nieuwe juf of meester. Het is altijd weer spannend bij wie ze dan in de groep komen. Het was dit jaar een hele puzzel. Maar we zijn er uit. De verdeling ziet er als volgt uit:

 

GROEP LEERKRACHT(EN) DAGEN LOKAAL
Groep 1/2A Ria Esveld

 

 

Patricia van Velzen

Ma-di-wo (do tot de kerstvakantie)

Do – vr (na de kerstvakantie

Huidige lokaal
Groep 1/2B Jannie van Dam

Yvonne Hogenes

Ma – di

Wo – do- vr

Huidige lokaal
Groep 3 Marlijn Schilperoort Ma t/m vr Huidige lokaal
Groep 4 Marian Hilhorst

 

 

Hannie Kanhai

Ma-di-wo (na de herfstvakantie)

 

Do -vr

Huidige lokaal van gr. 6
Groep 5 Elise v.d. Biggelaar Ma t/m vr Huidige lokaal van gr. 4
Groep 6 Marten Venema Ma t/m vr Huidige lokaal van gr. 7
Groep 7 Ingrid van Leeuwen

Agaath van Egmond

Ma – di  – wo

Do – vr

Huidige lokaal van gr. 5
Groep 8 Peter v.d. Neut Ma t/m vr Huidige lokaal
       
Octaaf Martine Jonk di-mo en do-mo Huidige lokaal

 

U mist, zoals u  misschien ziet, Tamara Jongkees in dit overzicht. Zij heeft besloten om naar de Samen op Weg te gaan, want daar kan zij drie dagen voor een kleutergroep aan het werk. Zij heeft voorheen ook op deze school gewerkt.

 

Twee collega’s hebben na de zomervakantie zwangerschapsverlof. Op dit moment is nog niet bekend wie de vervanging gaat doen. Dit wordt via onze vervangingsorganisatie geregeld.

 

CONTINUROOSTER

Voor de zomervakantie moeten bijna alle groepen verhuizen naar een ander lokaal. Dit doen we omdat dit het samenwerken tussen de groepen makkelijker maakt, wat vooral voor IPC prettig is. Om dit te kunnen realiseren hebben we op donderdag 12 juli een continurooster gepland. Dit betekent dat de kinderen allemaal op school blijven eten in hun eigen klas en dat de kinderen om 14.15 uur vrij zijn. De TSO en BSO zijn hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

GEBOREN

Op woensdag 16 mei is Anne Jip, de dochter van juf Marian en haar man Eelke geboren. Het gaat heel goed met juf Marian en haar dochter. Ze groeit goed en het begint langzaam te wennen. We wensen het gezinnetje heel veel geluk.

 

 

Juf Inge Verkleij vervangt juf Marian. Zij heeft haar draai al aardig gevonden in de groep. Ze blijft tot de zomervakantie in de groep.

 

GO VOOR JEUGD

Deze Jeugdzorg organisatie biedt hulp aan iedereen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar in Alphen aan den Rijn. Onze school werkt ook samen met Go voor Jeugd. Ze werken met zgn. ambassadeurs.  Zo’n ambassadeur is onze tussenpersoon en  kan ons en/of ouders helpen met b.v. een doorverwijzing. Onze ambassadeur heet Dionne Kok. Dionne is vanaf vrijdag 1 juni bij ons op school. Zij is te vinden in onze IB- kamer, de kamer naast de directiekamer.

 

Even voorstellen:

 

Hallo, ik ben Dionne Kok en ik ben Ambassadeur van GO! voor Jeugd.
GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! voor jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar.

Als ambassadeur ben ik verbonden aan een aantal scholen in Alphen aan den Rijn de wijk Ridderveld.  Ik ben er voor zowel jeugdige, ouders en leerkrachten voor alle vragen over bv opvoeden, gedrag, en informatie over bijvoorbeeld autisme, adhd, e.d.

Bij de J.P. Sweelink zal ik elke vrijdag tussen half 9 en half 11 aanwezig zal zijn. U kunt altijd, vrijblijvend binnen lopen met uw vragen.

Hoe help ik? In eerste instantie kijk ik samen met de jeugdige of de ouder of ik een helpende hand kan bieden.  Is er meer nodig dan 5 contactmomenten of gesprekken, dan kan ik mijn collega’s van GO! Inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of wanneer wenselijk onderzoek. Naast individuele gesprekken kan ik in samenwerking met mijn collega’s ook een groepstraining verzorgen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.govoorjeugd.nl

 

SOCIAAL VEILIGHEIDSPLAN

Afgelopen anderhalf jaar is er binnen Scope in samenwerking met GGD Leiden hard gewerkt aan een sociaal veiligheidsplan voor alle Scope- basisscholen. In het plan worden de wettelijke kaders en het beleid van Scope beschreven, maar ook de afspraken, normen, regels en protocollen zijn in dit plan opgenomen. U kunt dan denken aan: hoe om te gaan bij signalen van kindermishandeling,  incidenten of een protocol Sociale media.

 

In dit kader zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld en geschoold. Bij ons op school zijn dat onze IB-ers.

Daarnaast is het team getraind. Kortgeleden hebben we de teamtraining ‘Grensoverschrijdend gedrag’ gevolgd. We hebben o.a. geleerd hoe we met het zgn. Vlaggensysteem’ kunnen werken. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt ons handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Daarnaast hebben we de vernieuwde digitale methode ‘Kriebels in je buik’ van de stichting Rutgers aangeschaft. Deze digitale methode is een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8, met lessen die de seksuele ontwikkeling van kinderen volgen. Deze lessen worden ingepland in samenhang met de lessen van onze methode Leefstijl.

 

SCHOOLBIBLIOTHEEK

Na de zomervakantie gaan we werken met een officiële schoolbibliotheek. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Een aantal ouders gaat de uitleen van de boeken realiseren. Binnenkort worden alle klassenbibliotheken uitgezocht op bruikbaarheid. Er zullen nieuwe boeken ingekocht worden. Het eerste lokaal naast de hoofdingang zal ingericht gaan worden als schoolbibliotheek.

 

OUD PAPIER.

Elke week staan er op vrijdag, op de stoep bij het toegangshek, een tweetal containers.

Het papier kan ’s ochtends tot 12 uur in de containers gedaan worden.

( met uitzondering van de schoolvakanties)

 

BELANGRIJKE DATA

Zie de website www.jpsweelinck.scopescholen.nl

2018-05-29 Sw. nieuws mei

 

 

 

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders