agenda
  • 25/06/19

    Schoolreisje gr. 3 en 4

     
nieuwsbrief

Sweelincknieuws maart 2019 

 

OUDERVRAGENLIJST

Enige tijd geleden heeft u de gelegenheid gehad om een oudervragenlijst in te vullen met betrekking tot uw tevredenheid over onze school. Uit de rapportage die is opgesteld blijkt dat 40% van de gezinnen de vragenlijst heeft ingevuld. We zijn blij dat deze ouders de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. De slotconclusie is als volgt gesteld:

“PC Basisschool JP Sweelinck scoort als school gemiddeld 3.09 (de norm was gesteld op 3.00) en daarmee scoort de school voldoende”. 80% heeft aangegeven tevreden te zijn met de schoolkeuze. Daarnaast geeft 87% aan dat hun kind zich veilig voelt. Dit zijn heel belangrijke conclusies voor ons. De leerlingondersteuning scoorde lager, omdat veel ouders hadden aangegeven : niet van toepassing of weet ik niet. Dit is voor ons een aandachtspunt. Binnenkort worden de kinderen van groep 6 t/m 8 gevraagd een leerlingvragenlijst in te vullen. 

IPC

In alle groepen is men begonnen met een nieuw thema.

De kleuters werken over het voorjaar. Groep 3 en 4 (Milepost 1)  hebben het onderwerp ‘Speelgoed’. Groep 5 en 6 (Milepost 2) zijn bezig over het onderwerp ‘Jong en oud’ en groep 7 en 8 (Milepost 3) hebben het thema ‘Wat als het jou overkomt’ op het programma staan. Zo hebben groep 7 en 8 het over de Tweede Wereldoorlog . Onderwerpen waar veel over te leren is.

KONINGSSPELEN

Vrijdag 12 april staat in het teken van de Koningsspelen. De kinderen van groep 8 zullen meedoen met de Alphense sportdag voor alle groep 8 leerlingen in Alphen. Op school zal in en om de school flink gesport gaan worden door alle kinderen. Wat we gaan doen die dag gaat u nog horen.

Voor de kinderen van groep 5 t/m 7 hebben we die dag een continurooster. Ze eten allemaal op school en zijn om 14.15 uur vrij.

EINDTOETS

Op woensdag 17 april zullen de kinderen van groep 8 hun eindtoets maken. Dit is altijd een belangrijk maar ook spannende dag voor de kinderen. We wensen de kinderen veel succes.

PAASVIERING

Donderdag 18 april vieren we in alle klassen het Paasfeest. De voorbereiding is in volle gang. De kleuters zullen ’s morgens ontbijten in de klas en voor de andere groepen (3 t/m 8) wordt er een lunchbuffet klaargemaakt op het Leerplein. Om de beurt kunnen de kinderen daar gaan halen wat ze lekker vinden. De kleuters zijn die dag om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een continurooster en zijn om 14.15 uur vrij. Daarna begint de vakantie en zien we iedereen op maandag 6 mei weer uitgerust op school.

TSO

Via de bijgevoegde link komt u bij de nieuwsbrief van de TSO : TSO nieuwsbrief

VAKANTIEROOSTER 2019 – 2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020
   
Extra vrije dagen:  
Jaarmarkt 18 september 2019
Vrijdagmiddag voor kerst 20 december 2019
Vrijdagmiddag voor zomervakantie 19 juli 2020

SCHOOLREISJE

De schoolreisjes zijn gepland. De groepen 3 en 4 gaan naar het Plaswijckpark in Rotterdam op dinsdag 25 juni. De groepen 5 en 6 gaan naar Geofort in Herwijnen op maandag 1 juli. Groep 7 gaat naar de Vlietlanden bij Leiden op donderdag 20 juni. Het schoolkamp van groep 8 is van 8 t/m 10 mei. Zij gaan naar het kamp in Hierden.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp moeten sommige ouders nog betalen. U kunt het geld overmaken op de schoolrekening NL40RABO0375 6185 46 of contant komen betalen. Wilt u bij de overschrijving de naam van uw kind(eren) en de klas vermelden.

De kosten zijn als volgt:

Groep 3 en 4 €23,00
Groep 5 en 6 €23,00
Groep 7 €20.00
Groep 8 €90,00

GO! FOR JEUGD

  Dionne de Kok is vrijdagmorgen

 

van 08.45 tot 09.30 uur op school aanwezig.

Zij is aanwezig op 5 en 19 april.

 

 

Nieuwsbrief van de Alphense Talentenschool                Alphense sterren

In deze nieuwsbrief leest u meer over de voordelen van ons programma, welke activiteiten er op stapel staan en hoe de leerlingen van school zich kunnen aanmelden voor de proeflessen van de 15 weekse School Dance cursus die start in april!

 

Alphense zwemvierdaags    Zwemvierdaagse

Zoals voorgaande jaren organiseert De Thermen2 ook dit jaar weer de Nationale Zwem4daagse.

Dit jaar is dit in Zwembad De Hoorn van 15 juli t/m 19 juli van 18.30-19.00 uur. (één inhaaldag).

 

Ouder-puberavond Just B You!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Alphen organiseert voor ouders en hun kinderen tussen de 12 -13 jaar de ouder-puberavond Just B You! op 11 april 2019.

Bij de ouder-puberavond Just B You! ga je samen met je zoon of dochter op een leuke manier in gesprek over zelfvertrouwen en talent. Welke rol spelen andere personen en welke rol speelt bijvoorbeeld de media hierbij?

Geef je samen met je zoon of dochter op!

De gratis ouder- puberavond vindt plaats op donderdag 11 april 2019, van 19.00-21.15 uur, in Wijkcentrum Kerk en Zanen, De Oude Wereld 57, Alphen aan den Rijn

Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website:                    www.cjgcursus.nl

E-mail:                       info@cjgcursus.nl

Telefoon:                   088 254 23 84

                                 @ cjgcursus

2019-03-22 Sw. nieuws mrt.

 

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders