agenda
  • 22/10/18

    Herfstvakantie

     
nieuwsbrief

 

Sweelincknieuws      oktober 2018     

 

KINDERBOEKENWEEK

Woensdag 3 oktober hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Als een lange rups zijn we met alle kinderen door de school gelopen tot we op het schoolplein kwamen. Daar stond een enorm boek; het kinderboekengeschenk dat de kinderen krijgen als ze in deze periode een boek kopen. De hele rups is door het boek gekropen en zo zijn we met elkaar de Kinderboekenweek in gelopen. Het thema dit jaar is  ‘Vriendschap’. een boek kopen.lein kwamen. ok boeken geleend worden.

 

DAG VAN DE LERAAR

Vrijdag 5 oktober was het ‘de dag van de Leraar’. Het team is door de schoolraad , namens de leerlingen en de ouders, in het zonnetje gezet. We hebben allemaal een heel origineel cadeautje, een telefoonoplader, gekregen met de volgende tekst:  ‘Wat een leerKRACHT! altijd vol energie’.

Namens alle collega’s BEDANKT!

 

BIBLIOTHEEK

Maandag 8 oktober is de bibliotheek officieel geopend. De kinderen hebben voor de opening de bibliotheek even bezocht om de naam te kunnen raden via een puzzel die ze moesten maken. Tim en Nelis hebben samen met kinderboekenschrijver Gerard van Gemert de naam van de bilbiotheek onthult. De naam is door één van de bibliotheekmoeders bedacht. Wij gaan de bibliotheek ‘LEESLINCK’ noemen.

Na de opening heeft iedereen een boek uitgezocht. Dat was voor veel kinderen een feest, want er staan heel veel nieuwe boeken in de kasten. De kleuters hebben een bak met prentenboeken meegenomen en die mogen ze een poosje in de groep houden, zodat ze de uitgekozen boeken goed kunnen bekijken en voorlezen.

Er zijn een aantal moeders die de bibliotheek gaan beheren. Zij zullen op drie momenten aanwezig zijn om de boeken aan de kinderen uit te lenen:

Maandag          15.00 – 15.30 uur

Woensdag        12.00 – 12.30 uur

Vrijdag            8.45 – 9.15 uur

De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen. Met deze brief kunnen ze bij de bibliotheek in het centrum gratis een pas ophalen, mocht uw kind deze nog niet hebben. Er kunnen daar dan ook boeken geleend worden.

 

PARRO

Bijna alle ouders hebben inmiddels toestemming gegeven voor het gebruik van de PARRO-app. Deze app wordt door alle groepen gebruikt om belangrijke en leuke groepsinformatie met u te delen. Veel ouders hebben zich inmiddels voor deze app aangemeld, maar in er zijn ook nog ouders die dat niet hebben gedaan. Het is natuurlijk een vrije keus om u wel of niet aan te melden, maar het kan zijn dat u informatie gaat missen.

 

SCHOOLREGELS

Deze schoolregels hebben we o.a. afgesproken en inzichtelijk gemaakt. Ze zullen binnenkort in de school en de klas te vinden zijn.

 

KIJKMIDDAG

Donderdagmiddag 18 oktober heeft u de mogelijkheid om het werk van uw kind(eren) te bekijken.

U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom tot 16.00 uur. De kijkmiddag is bedoeld voor de groepen 3 t/m 8

 

CONTINUROOSTER

Vrijdag 19 oktober is de laatste dag voor de herfstvakantie. Daarom is er een continurosster voor de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen van deze groepen eten in de eigen klas en moeten daarom  eten meenemen voor de lunch. De kinderen gaan om 14.15 uur naar huis. Dan begint de herfstvakantie.

 

GO! FOR JEUGD

 

Hallo, ik ben Dionne Kok

Ik ben Ambassadeur van GO! voor Jeugd. GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! voor jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar.

Als ambassadeur ben ik verbonden aan een aantal scholen in Alphen aan den Rijn de wijk Ridderveld.  Ik ben er voor zowel jeugdige, ouders en leerkrachten voor alle vragen over bv. opvoeden, gedrag, en informatie over bijvoorbeeld autisme, adhd, e.d.

Vorig schooljaar heeft u mij wellicht al eens voorbij zien komen op school. Dit schooljaar zal ik alle even weken op vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur aanwezig zijn. U kunt altijd vrijblijvend binnen lopen met uw vragen. Vrijdag 19 oktober (week 42) zal de eerste keer zijn dat ze weer op school is.

Hoe help ik? In eerste instantie kijk ik samen met de jeugdige of de ouder of ik een helpende hand kan bieden.  Is er meer nodig dan 5 contactmomenten of gesprekken, dan kan ik mijn collega’s van GO! Inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning of wanneer wenselijk onderzoek. Naast individuele gesprekken kan ik in samenwerking met mijn collega’s ook een groepstraining verzorgen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.govoorjeugd.nl

 

                                                                                                                                    telefoon : 088 –  308 4312
                                                                                                                                    e-mail : sdukkerk@ggdhm.nl
                                                                                                                                    contactpersoon : Saskia Dukker
                                                                                                                                    datum : 18 september 2018
Postbus 121, 2300 AC  Leiden

                                                                                                                                    onze ref

: PZJU.2019
                                                                                                                                    betreft : Aanbod hoofdluisbestrijding 2018/2019
                                                                                                                                    bijlage(n) :  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Er gaan nogal wat verhalen rond over hoe je het beste hoofdluis kan voorkomen of bestrijden, maar veel van die verhalen zijn fabeltjes. Ze geven een valse zekerheid en kunnen er voor zorgen dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt. Wekelijks controleren en bij een besmetting 14 dagen kammen blijft aan ouders het beste advies. De GGD Hollands Midden volgt in de bestrijding van hoofdluis de landelijke richtlijnen die het RIVM uitgeeft.

 

De screening op school is om de ouders te ondersteunen in het opsporen, niet als vervanging van de wekelijkse controle. Na een vakantie is de school luis-vrij en daarom is dat het moment om op school te screenen. Helaas lijkt het dat veel ouders pas in actie komen als ze van school een brief krijgen dat er hoofdluis is geconstateerd. Door dit afwachten wordt de besmetting laat gesignaleerd. De hoofdluis heeft zijn weg al bij velen gevonden. Het is op dat moment een lastig gevecht om met elkaar de hoofdluis te bestrijden. Bij wekelijkse controle door de ouders, wordt de hoofdluis in een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende voorkomen worden. Een goede communicatie middels uw nieuwsbrief is belangrijk. Het blijft een gezamenlijk proces.

 

Met vriendelijke groet,

 

  1. Visch, Sectormanager Publieke Zorg voor Jeugd

 

 

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders