Skip to main content

Missie en visie

J.P. Sweelinck is een open basisschool voor Protestants Christelijk basisonderwijs. Op onze school
betekent dit dat we voor de normen en waarden van ons onderwijs de bijbel als uitgangspunt nemen.
Belangrijke kernwaarden, naast onze christelijke identiteit zijn: respect, solidariteit, loyaliteit en
verantwoordelijkheid. Onze school biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor een goede school in de
buurt.

Waarom komen kinderen naar onze school:
Kinderen mogen bij ons op school EIGEN-WIJS zijn. Daar bedoelen we mee:

  • EIGEN jezelf kunnen zijn, want ieder kind is uniek
  • WIJS passend bij de mogelijkheden en behoeften van ieder kind
  • EIGENWIJS met een onderzoekende en nieuwsgierige houding

Waar kinderen leren is begeleiding nodig. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij de
verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige en
emotioneel evenwichtige mensen. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn en we streven ernaar dat
iedereen zich veilig voelt. We maken gebruik van nieuwe onderwijskundige inzichten. Uiteindelijk is
onze belangrijkste taak dat we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de
maatschappij.
 

Hoe doen we dat:
We leren zoveel mogelijk door te doen en daarom is het onderwijs bij ons op school actief, inspirerend
en eigentijds.
Wat doen we om dit te realiseren:
De kinderen leren vaardigheden om samen te ontdekken en te onderzoeken. Hierbij gebruiken we
moderne methodes voor onder andere taal, rekenen en Engels. Er wordt in de groepen veelvuldig
gebruik gemaakt van Chromebooks.