Skip to main content

Missie en visie

J.P. Sweelinck is een open christelijke basisschool. Daarmee bedoelen we dat we een school zijn met een christelijke grondslag,
die dragen we uit met respect voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden.
Dit respect verwachten we wederzijds van elkaar. Belangrijke kernwaarden, naast onze christelijke identiteit zijn: respect, solidariteit, loyaliteit, verantwoordelijkheid.
Onze school biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor een goede school in de buurt.

Waarom komen kinderen naar onze school:

Kinderen mogen bij ons op school EIGEN-WIJS zijn. Daar bedoelen we mee:

  • EIGEN jezelf kunnen zijn, want ieder kind is uniek
  • WIJS passend bij de mogelijkheden en behoeften van ieder kind
  • EIGENWIJS met een onderzoekende en nieuwsgierige houding

Waar kinderen leren is begeleiding nodig. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij de

verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige en emotioneel evenwichtige mensen. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn en we streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt. We maken gebruik van nieuwe onderwijskundige inzichten. Uiteindelijk is onze belangrijkste taak dat we de kinderen een goede basis meegeven voor hun toekomst in de maatschappij.

Hoe doen we dat:

We leren zoveel mogelijk door te doen en daarom is het onderwijs bij ons op school actief, inspirerend en eigentijds. Wat doen we om dit te realiseren?

De kinderen leren vaardigheden om samen te ontdekken en te onderzoeken. Hierbij gebruiken we moderne methodes voor onder andere taal, rekenen en Engels. Er wordt in de groepen veelvuldig gebruik gemaakt van Chromebooks.