Skip to main content

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie

Wij zijn een VVE-school. Dat betekent dat in onze groepen 1 en 2 aandacht en ondersteuning wordt gegeven aan kleuters met een taalachterstand. We kunnen zo ontwikkelingsachterstanden verkleinen en zelfs voorkomen.

We werken hierin met de methodes Peuterplein en Kleuterplein. Ook u als ouder kunt meedoen! Met het programma Opstap krijgt u leuke en leerzame oefeningen mee naar huis om samen met uw kind aan te werken. De gespecialiseerde VVE-leerkracht helpt u daarbij en zoekt regelmatig contact om te praten over de taalontwikkeling van uw kind.