Skip to main content

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ook leerlingen die extra onderwijs- en zorgbehoeften hebben. Samen met de ouders kijken we op welke manier het kind het best kan functioneren en wat er nodig is om dit te bereiken. De hulp en inzet van de ouders is daarbij hard nodig. De balans in de klas, de veiligheid en ontwikkeling van klasgenootjes en het welbevinden van de leerkracht verliezen we daarbij zeker niet uit het oog. We kunnen kinderen op verschillende gebieden extra ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij problemen in de spraak- en taalontwikkelingen of een lichamelijke beperking. Ook zijn er arrangementen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van gedrag en cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. We denken altijd in kansen en mogelijkheden, want er kan zoveel!

Als blijkt dat de problematiek te groot is, gaan we samen met ouders op zoek naar andere mogelijkheden. Het kind en zijn ontwikkelbehoeften staan daarbij altijd voorop.

Meer informatie Passend Onderwijs