Skip to main content

Ziekmelden, verlof en schoolverzuim

Is uw kind ziek of is er een doktersafspraak? Dan willen we graag dat u voor schooltijd aan ons doorgeeft dat uw zoon of dochter niet of later naar school komt. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 421 995. Denkt u er ook aan om indien nodig de tussenschoolse opvang af te melden?

Om te komen tot de beste prestaties en ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen elke dag aanwezig zijn op school. Te laat komen of onder schooltijd op vakantie gaan is volgens de Leerplichtwet niet toegestaan. Soms is afwezigheid wel geoorloofd en kunnen wij verlof goedkeuren. U kunt hiervoor een aanvraag indienen en inleveren bij de directie. Meer informatie kunt u lezen op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

aanvraag verlof geen vakantie

aanvraag verlof vakantie

aanvraag verlof godsdienst

 

Telefoon school

0172 – 421 995