Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Een goede band tussen school en thuis is belangrijk voor de ontwikkeling, prestaties en welbevinden van een kind. We investeren op onze school dan ook in een goed contact met u als ouders en willen dat u echt betrokken bent bij de J.P. Sweelinck.

We ontmoeten u graag tijdens ouderavonden, bijeenkomsten, schoolfeesten, gespreksavonden en activiteiten. Elk schooljaar wordt u door de leerkracht van uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin we ook graag bijzonderheden horen over uw zoon of dochter. Ook is er een informatieavond waarin u meer hoort over het lesprogramma en activiteiten. Verder zijn er tienminutengesprekken en houden we twee keer per jaar een kijkmiddag- en avond. Samen uw kind kunt u dan het werk bekijken. Via de app Parro houden wij u op de hoogte over schoolzaken en belangrijke gebeurtenissen. 

Wilt u meehelpen om onze school nog leuker te maken? We doen graag een beroep op u bij het organiseren of begeleiden van allerlei festiviteiten en uitstapjes.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR levert een bijdrage aan een fijne leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs. De leden zijn een klankbord voor ouders en de schooldirectie, adviseren over schoolzaken en denken mee en beslissen over beleid. 

Neem contact op met de MR

mrjpsweelinck@youscope.nl

Oudercommissie

Tien ouders vormen de oudercommissie (OC). Zij ondersteunen het team bij allerlei terugkerende activiteiten zoals ouderavonden, het Sinterklaasfeest, Koningsspelen en uitstapjes. De OC vergadert acht keer per jaar waarbij ook altijd een teamlid aanwezig is. Wilt u meer weten of actief worden binnen de OC? 

 

Neem contact op met de OC

ocjps@outlook.com