Skip to main content

Onze school

Kinderen mogen EIGEN-WIJS zijn

Kinderen laten opgroeien tot sociaal vaardige en evenwichtige mensen. Dat is wat wij op J.P. Sweelinck willen bereiken. Als open protestants-christelijke basisschool besteden we veel aandacht aan normen en waarden, zoals respect, solidariteit, loyaliteit en verantwoordelijkheid. Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn in een veilige omgeving. Met deze speerpunten dragen we bij aan een goede basis voor de toekomst van onze leerlingen.

Onderzoeken en zelf ontdekken zijn op onze school onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. De kinderen leren samen te werken en ontwikkelen vaardigheden die het leren leuker en makkelijker maken.  Door op deze manier te werken bij o.a. de wereldoriĆ«rtende vakken, zorgen we ervoor dat uw kind straks helemaal klaar is voor de toekomst en eigentijdse vaardigheden heeft aangeleerd.

Op J.P. Sweelinck mogen kinderen EIGEN-WIJS zijn:

  • EIGEN jezelf kunnen zijn, ieder kind is uniek.
  • WIJS passend bij de mogelijkheden en behoeften van elk kind
  • EIGENWIJS met een onderzoekende en nieuwsgierige houding

Interesse?

Meldt u aan voor een rondleiding op school.

Aanmelden