agenda
 • 04/12/20

  Sinterklaasviering

   

 • 04/12/20

  Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

   
oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit tien ouders. Het is de bedoeling om vanuit alle schoolgroepen een vertegenwoordiger te hebben in de oudercommissie. De ouders van de oudercommissie bieden ondersteuning bij de verschillende activiteiten die er jaarlijks worden georganiseerd. Zoals: ouderavonden, sinterklaasfeest, koningsspelen, enz. Om de taken goed uit te kunnen voeren wordt er, ongeveer acht keer per schooljaar, een vergadering gepland. Bij elke vergadering is een directielid en/of een teamlid aanwezig. Een aantal keren wordt er gezamenlijk met de medezeggenschapsraad vergaderd.
Wilt u actief worden binnen de oudercommissie of wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de oudercommissie.

Samenstelling van de oudercommissie:

 • Mw.  Nienke Los (voorzitter)
 • Dhr. Ben Parri   (penningmeester)
 • Mw. Siham Rabioui
 • Mw. Evelyn Visser
 • Mw. Melanie Stapelkamp
 • Mw. Pauline Eijs
 • Mw. Wendy Noorbeek
 • Mw. Roxanne Blom
 • Mw. Mireille Bruijntjes

E-mailadres: ocjps@outlook.com

Gironummer oudercommissie: IBAN  NL84 INGB 0001 7629 38

Ouderbijdrage voor 2020-2021  is vastgesteld op:  €30,00 per kind.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders