agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
leerlingondersteuning

Soms is er meer nodig om de onderwijsbehoeften van kinderen te kunnen begrijpen of de juiste aanpak in de groep te kunnen realiseren. Onze twee Intern Begeleiders, Anja Terwee en Christien Oskam, helpen leerkrachten met het zoeken naar mogelijkheden voor extra ondersteuning wanneer dit nodig lijkt te zijn. Dit kan op het gebied van sociaal- en emotionele ontwikkeling zijn of bij leerachterstanden, maar er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Als er sprake is van meer ondersteuningsbehoefte dan ons basisaanbod kan geven, dan wordt er een ondersteuningsteam samengesteld. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan dit een smal (SOT) of breed (BOT) team zijn. Het ondersteuningsteam, bestaande uit de leerkracht, de intern begeleider, de ouders en eventueel externe zorgverleners en de schoolleiding gaan samen in gesprek. Uw inbreng als ouders is daarbij van grote waarde. Alleen met uw hulp kunnen wij als school er voor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt.

De leerlingenzorg wordt bewaakt door onze Intern Begeleiders. Zij voeren gesprekken met de leerkrachten over hun groep en de individuele leerlingen en onderhouden de externe contacten. De organisatie van onze leerlingenzorg is omschreven in een zorgplan.

Voor meer informatie: Zie onze Schoolgids (hst. 4) en de algemene scopegids (hst. 7).

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders