agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
meer-en hoogbegaafden

Het onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen (cognitief getalenteerde leerlingen) speelt in de ondersteuningsvraag een belangrijke rol. Wij zijn van mening dat deze leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen klas en school uitgedaagd en gestimuleerd moeten worden. Daarnaast is het voor deze leerlingen fijn om gelijkgestemde leerlingen te ontmoeten. Daarom is er voor deze leerlingen, van alle SCOPE basisscholen,  een speciale klas gecreëerd: de Kaleidoscope. De leerlingen die naar de Kaleidoscope gaan krijgen les op De Fontein, in de wijk Kerk en Zanen. In een gesprek met ouders, school en de coördinator van de Kaleidoscope wordt besproken of het kind geplaatst kan worden. Na plaatsing krijgen deze leerlingen een dagdeel in de week les van gespecialiseerde leerkrachten.

Natuurlijk wordt er in de eigen groep ook rekening gehouden met meer- en hoogbegaafde kinderen. De door ons gebruikte methodes bieden mogelijkheden voor kinderen die meer en sneller kunnen.
Kinderen die op bv. de spelling- en/of rekentoetsen goed presteren kunnen ’compacten’.  Dit houdt in: een taak die in twee dagen gemaakt zou moeten worden, wordt door deze kinderen in 1 dag gemaakt. Zij slaan de spelling en/of rekenactiviteiten die klassikaal worden aangeboden deels over. In de tijd die overblijft, maken zij verdiepingswerk.

Onze meer- en hoogbegaafde  leerlingen werken daarnaast met het programma Acadin. Acadin is een digitale (leer)omgeving, specifiek voor talentvolle leerlingen. Binnen Acadin wordt op verschillende manieren ruimte geboden om de talenten van deze leerlingen verder te ontwikkelen. Acadin levert een bijdrage aan het vormgeven van uitdagend onderwijs op maat, afgestemd op deze doelgroep. Daarnaast biedt Acadin ondersteuning aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden.

Tot slot maken we gebruik van MIKpunt Scope. De M van MIKpunt is van Materialen, de I van Informatie en de K van Kennis. Deze materialen, informatie en kennis hebben betrekking op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De materialen worden in uitleen ter beschikking gesteld voor de scholen van SCOPE. Informatie over MIKpunt kunt u vinden op de Kaleidoscopewebsite.  Dit zijn voornamelijk links naar websites die informatie geven over (hoog)begaafdheid in het algemeen, maar ook over de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders