agenda
 • 04/12/20

  Sinterklaasviering

   

 • 04/12/20

  Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

   
de school

De school staat centraal in een rustige woonwijk genaamd ‘Groenoord’.  De wijk wordt begrensd door drie drukke verkeerswegen. Het schoolgebouw in Groenoord is vanaf september 1975 in gebruik. 80% van de kinderen komt uit de schoolwijk (Groenoord , Stromenwijk , Wielingen, Nuova en Gnephoek). Ongeveer 20% van onze schoolkinderen komen van buiten deze wijk. Op de teldatum van 1 oktober 2018 waren er 192 kinderen op de Sweelinck ingeschreven. De leerlingen zijn bij aanvang van het schooljaar verdeeld over acht groepen:

Onderbouw  – bestaande uit de groepen 1 t/m 4 met mevr. Anja Terwee als bouwcoördinator / intern begeleider

Bovenbouw  – bestaande uit de groepen 5 t/m 8 met mevr. Christien Oskam als bouwcoördinator / intern begeleider

Het schoolgebouw bestaat uit:

 • 10 lokalen : 8 leslokalen – 1 lokaal met de schoolbibliotheek – 1 lokaal voor Octaaf en RT
 • 1 speellokaal, bestemd voor speelactiviteiten van de kleuters
 • 1 aula, bestemd voor activiteiten als:lezen, computerlessen, weekjournaal, vergaderingen, gezamenlijke activiteiten met kinderen, ouderavonden, tussenschoolse opvang, enz.

Het team bestaat uit:

 • directeur
 • twee bouwcoördinatoren /IBers
 • vijftien leerkrachten
 • drie onderwijsondersteuners voor de leerlingbegeleiding
 • twee begeleiders nieuwkomers
 • conciërge
 • coördinator Tussenschoolse Opvang (TSO)

Met elkaar proberen het team, ouders en SCOPE scholengroep er een leerzame, uitdagende, veilige en kindvriendelijke school van te maken. Collegialiteit, samenwerking en respect zijn dan ook belangrijke kernwoorden voor ons.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders