agenda

Niets van 18/07/18 tot 25/07/18.
de school

De school staat centraal in een rustige woonwijk genaamd ‘Groenoord’.  De wijk wordt begrensd door drie drukke verkeerswegen. Het schoolgebouw in Groenoord is vanaf september 1975 in gebruik. 73% van de kinderen komt uit de schoolwijk (Groenoord , Stromenwijk , Wielingen, Nuova en Gnephoek). Ongeveer 27% van onze schoolkinderen komen van buiten deze wijk. Op de teldatum van 1 oktober 2011 waren er 232 kinderen op de Sweelinckschool ingeschreven. In augustus 2012 hopen we met 215  leerlingen te beginnen. De leerlingen worden bij aanvang van het schooljaar verdeeld in negen groepen

  • Onderbouw:    groepen 1 / 2 (3 gecombineerde groepen) en groep 3 en 4
  • Bovenbouw:    groep 5, 6, 7 en 8

Het schoolgebouw bestaat uit:

  • 10 groepslokalen
  • 1 speellokaal, bestemd voor speelactiviteiten van de kleuters
  • 1 aula, bestemd voor activiteiten als:lezen, computerlessen, weekjournaal, vergaderingen, gezamenlijke activiteiten met kinderen, ouderavonden, tussenschoolse opvang, enz.

Op de Sweelinckschool zijn naast de directeur en de adjunct directeur 19 leerkrachten werkzaam: 1 fulltimer en 18 deeltijders. Verder zijn er twee onderwijsassistenten. Zij ondersteunen in elke kleutergroep en in groep 3, gedurende een ochtend per week, de  leerkracht. Daarnaast heeft de school een conciërge. Met elkaar proberen leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders en SCOPE scholengroep er een leerzame, uitdagende, veilige en kindvriendelijke school van te maken. Collegialiteit, samenwerking en respect zijn dan ook belangrijke kernwoorden voor ons.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders