agenda
 • 04/12/20

  Sinterklaasviering

   

 • 04/12/20

  Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

   
VVE

VVE  is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand.  VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool voor VVE. Onze school is een zo’n VVE basisschool.

Als VVE school vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen profiteren van een effectief voor- en vroegschools programma om de talige en/of cognitieve ontwikkeling te stimuleren en zo ontwikkelingsachterstanden te verkleinen of voorkomen. Voor het programma dat we bieden volgen we de volgende richtlijnen:

 1. Er is sprake van een doorgaande leerlijn in elk geval tot en met groep 2 van de basisschool. De Alphense VVE scholen hebben afgesproken dat ze allemaal gebruik maken van de methodes Peuterplein en Kleuterplein.
 2. Bij de overgang van de voorschool naar de vroegschool vindt een schriftelijke of mondelinge overdracht plaats, want afstemming is in deze essentieel.
 3. De uitvoeringscondities zijn goed. Professionals werken met een gestructureerde didactische aanpak en bieden intensieve begeleiding.

Ouders zijn belangrijk!
Op een VVE-school kan u meedoen met Opstap. Bij Opstap krijgt u leuke en leerzame oefeningen mee naar huis, u bent thuis bezig met hetzelfde thema als op school. Samen met school uw kind thuis helpen! Ook krijgt u samen met andere ouders, informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Veel kennis, scholing en samenwerking
VVE-leerkrachten volgen veel extra cursussen om steeds het beste resultaat met alle kinderen te kunnen bereiken. Alle VVE-scholen en de Voorschool hebben regelmatig contact. Er zijn verschillende goede afspraken gemaakt over het doorgeven van gegevens die belangrijk zijn voor uw kind.
De VVE school neemt de extra zorg en de taalontwikkeling van uw kind direct over als de Voorschool stopt.

 

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders