agenda
 • 14/07/20

  2e rapport mee naar huis

   

 • 15/07/20

  Musical en afscheid gr. 8.

   

 • 16/07/20

  11:00-12:00

  Groepswisseling

   

 • 16/07/20

  Continurooster gr. 1 t/m 8 om 14.15 uur vrij

   

 • 17/07/20

  Uitzwaaien op het schoolplein 11.30 uur

   

 • 17/07/20

  Start van de zomervakantie 12.00 uur vrij

   
onderwijs

De basis van ons onderwijs berust op een aantal belangrijke pijlers. Zoals het didactisch handelen, de cultuur van de school en het pedagogisch klimaat. Bij het didactisch handelen gaat het om steeds terugkerende keuzes die de leerkracht maakt tijdens het lesgeven om het leerproces van de kinderen te bevorderen en de lesstof efficiënt en effectief over te dragen.

Het gaat om algemene zelfstandigheidsbevorderende didactisch vaardigheden, waarbij onze leerkrachten ervoor zorgen dat zij: duidelijk zijn, hun aandacht spreiden, leerlingen ‘erbij houden’, leerlingen verantwoordelijkheid geven en leerlingen zelfstandig maken. De kinderen moeten zelf actief hun kennis kunnen opbouwen in een uitdagende leeromgeving en in interactie met hun omgeving.

Door interactie met elkaar, door samenwerkend leren, kunnen kinderen meer leren dan dat zij dit zelfstandig zouden doen.

  

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders