agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
activiteiten

Ieder schooljaar worden er door het team en de schoolraad festiviteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn de vieringen van de christelijke feestdagen (kerstfeest en paasfeest), het sinterklaasfeest, koningsdag, sportdag, schoolreisjes, musical groep 8 en de festiviteiten rond de afsluiting van het schooljaar.

Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt zowel individuele, als groepsfoto’s. Ook bestaat de mogelijkheid om broertjes en zusjes met elkaar te laten fotograferen. Via het Sweelincknieuws hoort u wanneer de schoolfotograaf op onze school komt.

Acties: Goed doel
Drie keer per jaar organiseren we een actie voor een goed doel. Soms is het doel dichtbij en soms is het doel verder weg. Te denken valt aan een actie voor de stichting ‘Jarige Job’ of  Schoolmaatjes van Edukans. We proberen met de acties zoveel mogelijk aan te sluiten bij een actuele situatie. Op deze manier  maken we bespreekbaar hoe kinderen in verschillende situaties kunnen leven en wat dat voor hun ontwikkeling kan betekenen.

Schoolreisjes
De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreisje. De kleuters gaan in september een dagje op reis, omdat aan het eind van het schooljaar al zoveel extra activiteiten gepland staan. De andere groepen zullen in de loop van het schooljaar bepalen wat de datum, bestemming en de kosten zijn. Via het Sweelincknieuws wordt u hierover geïnformeerd.

De kosten voor het schoolreisje kunnen via het volgende banknummer worden betaald: NL40 ABNA 0480 9034 33 tnv. Scope inzake JP Sweelinck (graag vermelden: schoolreis+naam kind+groep)

Schoolkamp
Groep 8 gaat aan het eind van hun schoolloopbaan op schoolkamp. We verblijven drie dagen in een tentenkamp nabij Hierden. In deze prachtige omgeving houden we ons bezig met speurtochten, zaklamptochten, een bonte avond, levend stratego etc. Het schoolkamp is altijd één van de hoogtepunten in groep 8. Om de kosten onder de €100,00 te houden wordt aan ouders gevraagd om op de heenreis kinderen weg te brengen. De terugreis gaan de kinderen gezamenlijk, met de bus, weer naar school.

Sport- en speldag
In het voorjaar houden we een sport- en spelochtend. De groepen 1 t/m 3 doen allerlei spelletjes in en rondom de school. De groepen 4 t/m 8 houden hun sportochtend op de atletiekaccommodatie ‘De Aarhoek’. Via het Sweelincknieuws wordt u geïnformeerd over de datum.

Sporttoernooien
De taakgroep Sport en Recreatie van de gemeente Alphen aan den Rijn en enkele sportverenigingen organiseren gedurende het schooljaar verschillende sportevenementen, meestal in een vakantie of op een zaterdag. Onze school doet aan veel van deze evenementen mee. In het Sweelincknieuws wordt ieder sportevenement aangekondigd. De kinderen kunnen zich via een aanmeldstrook of bij hun groepsleerkracht aanmelden. Sportieve ouders die willen begeleiden, zijn van harte welkom!

Studiedagen
Jaarlijks worden er verschillende  studiebijeenkomsten voor het team gepland. Op deze manier proberen wij onze deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Deze studiebijeenkomsten zullen zowel onder, als na schooltijd gehouden worden. Een overzicht van de data van de studie(mid)dagen vindt u achter in de  schoolgids (of zie schooltijden – vakanties). In sommige gevallen zijn de groepen 1 t/m 4 vrij en soms zijn de groepen 1 t/m 8 vrij.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders