agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
leerlingenzorg

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Daarvoor is het van belang dat hij inzicht heeft in de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Op basis van de signaleringsgegevens bepaalt hij de aard van de zorg voor de leerling. De uitvoering van de zorg gebeurt planmatig. De leerkracht evalueert regelmatig of de zorg effect heeft.

Onze Intern Begeleider helpt de leerkrachten met het zoeken naar mogelijkheden voor extra begeleiding. Er zijn twee onderwijsondersteuners (voor de kleuters en voor groep 3 t/m 8) werkzaam in ons team. Daarnaast hebben we dit schooljaar een leerkracht die op het Leerplein met allerlei groepjes en individuele leerlingen werkt. Zij is vier ochtenden aanwezig.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders