agenda
  • 09/05/21

    Moederdag

     

  • 13/05/21

    Hemelvaartsdag

     
Schoolgids 2020-2021

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van de huidige leerlingen. Wij geven onze visie op het onderwijs en over de manier van werken en leggen daar verantwoording over af. Ook vermelden wij de behaalde resultaten van ons onderwijs. In deze gids kunt u allerlei informatie vinden over de gang van zaken op school. Naast gegevens over de school, vertellen wij u ook iets meer over de schoolactiviteiten, de organisatie van ons onderwijs en de zorg die we aan de kinderen geven. Kortom een schoolgids, die met zorg is samengesteld. Wij hopen dat u zo een goede indruk krijgt van de organisatie van het onderwijs op de J.P. Sweelinck.

Naast deze specifieke schoolgids van de J.P. Sweelinck is er ook een zgn. SCOPE gids beschikbaar:      //shorturl.at/EUVZ8

Hierin kunt u lezen wat wij met elkaar, als scholen voor christelijk primair onderwijs gemeen hebben, wat onze uitgangspunten zijn en wat we samen hebben geregeld. Een belangrijk aspect op de J.P Sweelinck is de opvoeding van de kinderen. Bij de opvoeding van kinderen is het belangrijk dat ouders en school zo veel mogelijk samenwerken. We vinden het daarom van groot belang dat het contact tussen ouders en school goed is. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

Schoolgids 2020 – 2021:  //shorturl.at/brN29

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders