agenda
  • 04/12/20

    Sinterklaasviering

     

  • 04/12/20

    Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

     
protocollen en handleidingen

EenĀ protocolĀ is een gedragsovereenkomst of handleiding, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. In de school hanteren we verschillende typen protocollen, zoals het pestprotocol of het dyslexieprotocol.

Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders