agenda
 • 04/12/20

  Sinterklaasviering

   

 • 04/12/20

  Continurooster 14.45 uur vrij (gr. 5-8)

   
passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs van start gegaan. Het doel van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school in het gewone of speciaal (basis) onderwijs.

Passend onderwijs is voor elk kind anders, want iedereen is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren proberen wij aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Wij richten ons in ons onderwijs op de interactie met de kinderen en de ouders. Samen zoeken wij naar de juiste afstemming van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij richten wij ons op:

 • positieve en stimulerende factoren
 • het benutten van kansen
 • het zoeken naar mogelijkheden

Afstemmen doen wij door handelingsgericht te werken. Hierbij gaat het om vier fundamentele aspecten:

Enkele thema’s die binnen ons team regelmatig aan de orde komen  zijn:

 • werken met groepsplannen
 • opbrengstgericht denken
 • omgaan met verschillen
 • excellente leerlingen
 • werken vanuit een ontwikkelingsperspectief
Groenoord 247-249
2401 AR Alphen a/d Rijn
T 0172 - 421 995SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders